gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: अनुदान ओएसएफ नेटवर्क कार्यक्रम
ओएसएफ नेटवर्क प्रोग्राम

 

ओएसएफसँग सम्बन्धित रहेका नेटवर्क प्रोग्रामहरूले पनि नेपालमा खुला तथा स्वतन्त्र समाजको प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरिरहेका छन्। नेटवर्क प्रोग्रामहरू विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छन्। उक्त नेटवर्क प्रोग्रामहरूसँग काठमाडौं उपत्यकाका संघसंस्थाहरूले पनि काम गर्न सक्नेछन्। नेटवर्क प्रोग्रामसँग काम गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरूले ओएएसआईको वेबपेज www.soros.org/initiatives बाट आवश्यक सूचनाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यीबाहेक थप सूचना आवश्यक भएमा एएसडीको सचिवालयका कार्यक्रम अधिकृतहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।